Zajęcia

Zajęcia w ramach czesnego to:

 • codziennie język angielski,
 • zajęcia umuzykalniające z wykorzystaniem instrumentów muzycznych,
 • rytmika,
 • taniec,
 • warsztaty muzyczne z wykorzystaniem pianina, wiolonczeli,
 • warsztaty bębniarskie Dotyk Afryki prowadzone przez artystę z Konga
 • WARSZTATY TWÓRCZEGO MYŚLENIA to nowatorskie zajęcia będące
  połączeniem tak docenianej przez pedagogów dramy, z plastyką i działaniami
  muzyczno-ruchowymi,
 • AUTORSKIE OPOWIEŚCI RUCHOWE to doskonała forma kształtująca
  wyobraźnię dzieci oraz wpływająca na estetykę ruchu i inwencję twórczą,
 • grupowa nauka gry na skrzypcach,
 • warsztaty plastyczne,
 • dogoterapia,
 • zajęcia sportowe obejmujące gimnastykę korekcyjną i ogólnorozwojową,
 • imprezy okolicznościowe,
 • spektakle muzyczno-teatralne,
 • opieka logopedy,
 • opieka psychologa.

 Zajęcia dodatkowe:

 • język francuski
 • balet
 • piłka nożna
 • zajecia korekcyjne z fizykoterapeutą
 • indywidualna nauka gry na skrzypcach metodą Suzuki
 • indywidualne zajęcia z logopedą
 • zajecia z psychologiem metodą Weroniki Sherbone.