Opłaty

Czesne miesięczne to 1 450 PLN dla dzieci powyżej 2.5 roku zycia, 1500 PLN dla dzieci do 2.5 roku.

Wpisowe w wysokości 900 PLN płatne jednorazowo.

W ramach czesnego oprócz zajeć dydaktycznych prowadzonych zgodnia z podstawą programową MEN i realizowanych przez naszych nauczycieli wychowania przedszkolnego -zapewniamy wszystkie zajecia dodatkowe prowadzone przez:

lektorów, muzyków, aktorów, artystów

 • codziennie nauka języka angielskiego,
 • raz w tygodniu nauka gry na skrzypcach prowadzone przez wyjątkową skrzypaczkę która koncertowała po całym świecie, skończyła szkoła muzyczna w Londynie a nasze dzieciaki poprzez zabawę uczy grać na skrzypcach,
 • 2 razy w tygodniu warsztaty muzyczne prowadzone przez znanego muzyka piszącego muzykę min dla dzieci, zajęcia prowadzone są min. przy pianinie,wilonczeli,
 • 1 raz w tygodniu warsztaty bębniarskie prowadzone przez uwilebianego przez dzieci artystę z Konga, 
 • 1 raz a tygodniu warsztaty plastyczne prowadzone przez pracującą od wielu lat z dziećmi artystkę,
 • okazjonalnie dogoterapia, warszaty twórczego myślenia z aktorami,
 • warsztaty teatralne, imprezy okolicznościowe,
 • spotkania z wyjatkowymi osobami ,
 • 2 razy w tygodniu warsztaty z psychologiem,
 • 1 w tygodniu zajęcia z logopedą,
 • całodzienne wyżywienie.

Przedszkole objęte jest opieką psychologa ,logopedy i  fizjoterapeuty.

Mamy zniżki dla rodzeństwa.