Zasady organizacyjne

Zajęcia odbywają się w grupach rozwojowych tj. zróżnicowanych wiekowo. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w podziale na kilkuosobowe zespoły.

Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku 2-5 lat.

Przedszkole działa 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


Dzieci zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do godziny 18.