Muzyka świata w Miasteczku Dzieci. Dlaczego kontakt z muzyką jest tak ważny!

Obcowanie z muzyką, zwłaszcza z muzyką na żywo to wielka wartość dla rozwoju dziecka ponieważ pobudza prawą półkulę mózgu rozwijając wyobraźnię, kreatywność i oczywiście zdolności muzyczne. Słuchanie brzmienia instrumentów przyzwyczaja do skupienia, co bardzo owocuje w dalszej edukacji, a pierwsze kroki w grze na instrumencie ćwiczą systematyczność i uczą cierpliwości.

W Miasteczku Dzieci wykorzystujemy elementy metody Suzuki, która wykorzystuje naturalne zdolności dzieci do naśladownictwa dorosłych. Nauka  gry na instrumentach w sprzyjających warunkach jakie tworzymy i robienie postępów w tym obcowaniu z instrumentem służy budowaniu poczucia własnej  wartości  i pozytywnych relacji.

Nauka gry na instrumentach w naszym przedszkolu odbywa się poprzez zabawę i nie ma w niej miejsca na stresy i ocenianie. Tworzymy sprzyjający klimat w rozwoju muzycznym dzieci, świadomi jak ważna i korzystna jest muzyka oraz bezpośredni z nią kontakt.

Rozpoczęcie tak wcześnie nauki gry na instrumencie właściwymi metodami pedagogicznymi dedykowanymi dzieciom w wieku przedszkolnym, rozwija nowe połączenia nerwowe pomiędzy dwoma półkulami mózgu, zdolności manualne a przede wszystkim potencjał intelektualny i pamięć werbalną.

Dzięki temu dziecko później osiąga lepsze wyniki w nauce szkolnej , uczy się systematyczności, dyscypliny, skupienia uwagi i osiągania celów.

Poprzez rozwijanie umiejętności słuchowych, dzieci szybciej i skuteczniej opanowują naukę języków obcych, a regularny kontakt z muzyką powoduje wysoką wrażliwość życiową i artystyczną.

Dodaj komentarz